Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

5. Odpovědnost vedení

5. Odpovědnost vedení

Odpovědnost managementu je něco, co v podmínkách českých firem s relativně starším management bez zkušeností ze zahraničí je pojmem málo probádaným. Mám namysli zejména nízké povědomí managementu o tom, že systém kvality v organizaci není jen získání pouhého papíru na kvalitu jen proto, aby papír byl. Jde o to, aby si management a potažmo celá organizace uvědomila, že kvalita souvisí velmi úzce s dalšími systémy (EMS a OHSAS) a že není rozumné, aby se o kvalitu staral jen kvalitář a dost. Kvalita je věcí všech lidí v organizaci! Ale co je důležité, kvalita začíná u hlavy, tedy u managementu.

A jak tedy začít? Nejprve by si měl management analyzovat situaci ve firmě a dospět k definování Poslání (mission) organizace, její Vize (vision) a Strategie (strategy). Poslání organizace je zaměřeno zejména na tvorbu zisku, zaměstnanost a podobně, ale je důležité si uvědomit, že jsou i organizace příspěvkové (státní úřady), které také slouží lidem. Začněte třeba: Posláním naší firmy je uspokojování potřeb našich stávajících i budoucích zákazníků v oboru …, tvorba zisku pro uspokojování potřeb akcionářů společnosti a zvyšování zaměstnanosti pro zlepšování sociálního prostředí ve společnosti. Vizí firmy se rozumí stav v přiměřeně daleké budoucnosti. Může jít tedy například o pozici firmy na českém, evropském či dnešním globalizovaném trhu. A strategie je proces, jak naplnit poslání organizace při současném směřování k vizi organizace sledujíce její strategii. Strategie je v tomto smyslu chápána jako proces, nikoli jen jako obecně definované cíle či prohlášení. Nepochopení významu strategie mnohdy české podniky brzdí. Strategie může být například investice do vývoje nových produktů podpořená intenzivním vzdělávání v oboru xxx, přičemž výsledkem má být uživatelsky přívětivější produkt než který poskytuje konkurence. To povede ke zlepšení ziskovosti firmy, zvýšení tržního podílu a zvýšení ceny akcií… Ale o tomto tématu je mnoho lepší literatury, než bych jí zde mohl napsat…

O této kapitole se detailněji zatím rozepisovat nebudu. Jediné, co ale považuji za důležité je upozornit na požadavek Přezkoumání systému managementu vedením. Obecně jde o to, že manažer kvality není tím jediným, kdo má vytvořit záznam o přezkoumání vedením. Měl by to udělat celý management! Asi nejrozumnější způsob splnění požadavku je vyhodnocení systému kvality formou vyhodnocení úrovně plnění cílů firmy v různých oblastech jako je nakupování, spokojenost zákazníků, řešení rychlost uzavírání neshod zjištěných při externích auditech, apod. Použijte například hodnocení každého cíle formou 0 % nesplněno, 25 % málo splněno, 50 % splněno zpoloviny, 75 % skoro splněno a 100 % zcela splněno. Bude-li každý cíl takto vyhodnocen tak můžete výsledky zprůměrňovat a získáte číslo pro celou organizaci. Pokud jste měli stanovenu cílovou hodnotu, můžete ji porovnat s vaším skutečným výsledkem. A výsledek vám třeba řekne, ano, váš systém kvality je/není efektivní…

Ale jsou i jiné způsoby jak vyhodnocovat systém kvality a potažmo celou organizaci, ale k tomu se snad dostanu již brzy. :-)

Na závěr chci jen připomenout, že takto byste mohli hodnotit nejen výsledky např. oddělení kvality nebo výroby, ale měli byste se zabývat svými procesy a takovým způsobem je vyhodnocovat. Neznáte-li ve vaší organizaci procesy, jejich zákazníky a dodavatele, vstupy, výstupy a měřítka efektivity, je načase si uvědomit, že zde byste měli začít…
Shlédnuto: 14356 x


  Příspěvky:

  Nový příspěvek:
 

  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.