Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Odborná literatura

Zde najdete seznam dostupné odborné literatury z oboru managementu kvality. Nejde sice o kompletní výčet, ale jde o literaturu, která jistě pomůže při výběru vhodné literatury nejen začínajícím kvalitářům, ale i ostříleným profesionálm.

Strategické systémy kvality

Autora jsme měl možnost poznat osobně nejprve ve Spojených státech amerických, později přijel i k nám do Hradce Králové, kde vedl korporátní interní audit. Kenova kniha je jiná. Je o zákaznících a jejich požadavcích, strategii a hodnocení systémů kvality. Je to kniha, která na českém trhu chyběla a proto jsem se rozhodl ji přeložit a vydat - se souhlasem American Society for Quality. Objednávky a více informací naleznete zde. Náhled knihy s úvodními kapitolami.

Moderní management jakosti

Kniha zkušených autorů a předních domácích odborníků přináší přehled základních principů a koncepcí moderního managementu jakosti i klíčových aspektů této významné součásti podnikového řízení. Představuje postupy, metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů, ve fázích návrhu a vývoje produktů, nakupování, při vlastní realizaci výrobků a služeb, stejně jako ve fázích spojených s dodáváním produktů zákazníkům. Průřezovými oblastmi jsou ekonomické úvahy spojené s managementem jakosti, rozvojem znalostí zaměstnanců, aplikace tzv. procesního přístupu k managementu jakosti, popis forem přezkoumávání výkonnosti systémů managementu jakosti, metodologie zlepšování, předpoklady dosahování podnikové excelence a rozvojové trendy managementu jakosti. Výklad jednotlivých kapitol je doprovázen příklady dobré praxe.
Vydal Management Press, 2008

Statistické metody pro zlepšování jakosti

Kniha je určena podnikatelům jako základní učebnice pro aplikaci metod, které jsou v současné době vyžadovány normami i odběrateli pro moderní řízení kvality. Zabývá se celým výrobním cyklem od předvýrobních etap až po výrobní fázi hodnocení, doplněno tabulkami, ukázkovými příklady a obrázky.
Vydal Montanex, 2000

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a předních domácích odborníků je především výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001, 14 001 a OHSAS 18 001. Přináší podrobné informace o legislativní úpravě předmětné problematiky a o nejdůležitějších metodách a technikách používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Kniha je určena pracovníkům podnikové praxe, kteří mají zavádět nebo udržují tyto manažerské systémy, a také studujícím VŠ a VOŠ. Vyšlo s přispěním společnosti Škoda Praha, a. s., a České společnosti pro jakost.
Vydal Management Press, 2006

Jednoduše kvalita

Knihu si autor Ing. Chalouka vydal sám a obsahuje tyto části: Integrovaný management = kvalita x produktivita x logistika; Kvalita výrobku; Kontrola výrobku měřením; histogram, indexy způsobilosti procesu, SPC; Kontrola výrobku srovnáváním; statistická přejímka srovnáváním; Co to je systém jakosti; Požadavky jednotlivých prvků systému jakosti; Příčiny Potěmkinových vesnic; Rozdíl mezi auditem systému, procesu a výrobku; Zlepšování jakosti; metodika, Ishikawův diagram, Paretův graf, Poka-Yoke.
Vydal Ing. Chaloupka, (neuveden rok vydání)

Management jakosti

Tuto knihu jsem ani pořádně nerozčetl neb se mi nelíbila již od začátku. Nemohu doporučit...
Vydal Victoria Publishing, 1994

Plánování a neustálé zlepšování jakosti

Jde o knihu, kterou jsem si před státnicemi hodně pročítal a její obsah považuji za pro praxi použitelný. Tuto knihu mohu doporučit.
Vydal Computer Press, 2001
Shlédnuto: 21112 x


  Příspěvky:

  Nový příspěvek:
 

  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.