Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Renault-Nissan ASES Audit

ASES : Alliance Supplier Evaluation Standard

Cílem tohoto článku je seznámení se zkratkou ASES. Tato zkratka znamená, jak už je v nadpisu, v angličtině Alliance Supplier Evaluation Standard. Tedy v češtině je to něco jako Alianční norma pro hodnocení dodavatelů. Jinými slovy jde o metodiku hodnocení dodavatelů aliance Renault-Nissan, přičemž výsledek hodnocení je platný v celé skupině, tedy v automobilkách Renault, Nissan, Dacia, Avtovaz a Samsung (ano Samsung vyrábí i automobiliy, například SM3, SM5).

Hodnocení ASES sestává ze dvou indikátorů, procesního a výsledkového. Může se stát, že hodnocení proběhne pouze podle procesního indikátoru. A proč se vlastně hodnocení ASES používá? Prakticky je to pro schválení nového dodavatele, případně jako nástroj pro zlepšování stávajících dodavatelů v případě výskytu kvalitativních problémů. Ale i když dodáváte například dlouhá léta do Renaultu a najednou máte dodávat pro nový projekt do Nissanu, tak auditoři-hodnotitelé vás nejspíše hodně potrápí, protože požadavky na kvalitu pro japonské automobilky jsou na poněkud vyšší úrovni než jsme v Evropě zvyklí (pokud tedy mohu mluvit z vlastní zkušenosti).

Výsledek je označování písmeny A, B, C nebo D. Tomu odpovídá i číselné hodnocení.


Na obrázku je vidět, že pokud dosáhnete hodnocení A jste Excelentní. Slyšel jsem, že prý už několik málo dodavatelů na této planetě toho dosáhlo na toto hodnocení. Takže se zabývejme reálnějším cílem, tedy hodnocením B. Pro získání tohoto hodnocení potřebujete získat mezi 60 a 79 body. Je obvyklé, že Nissan požaduje pro nové projekty pouze dodavatele s hodnocením B nebo A. Obvyklé je při prvním ASES auditu získat hodnocení D nebo C. A Renault-Nissan vás již obvykle přesvědčí, že se musíte zlepšit a ve výsledku se skutečně naučíte dělat věci jinak a lépe (občas přirozeně budete pochybovat o odpovídající přidané hodnotě realizovaných zlepšení).

A jak to probíhá? Asi 2-3 týdny před hodnocením proběhne telefonická konference, na které hodnotitelé vysvětlí to co očekávají. Dostanete agendu, formulář pro vyplnění základních informací o vašem výrobním závodu, a dále i seznam dokumentů, které si máte připravit.

Hodnocení jednotlivých otázek je pomocí bodů 0, 2, 3, 4 a 5. Skutečně chybí jednička. Zjednodušené hodnocení je následující:
0 – neexistující
2 – nedostatečné
3 – průměr
4 – očekávání Renault-Nissan
5 – nejlepší v oboru, Best practise

Očekávají rychlé odpovědi, ideálně připravené 2-4 příklady. Nemáte-li připraveny příklady a zdržujete, obíráte se o cenné body. Čas je omezený, ale hodnocení může probíhat i pozdě do večera.

Hodnocení probíhá ve dvou částech. První část probíhá v zasedačce a zahrnuje hodnocení politiky kvality, a systému zabezpečování kvality, analýzu kvalitativních problémů, projektový managemement, design procesu, předsériovou fázi, náběh nových projektů, školení operátorů, řízení změn, a řízení dodavatelů. Druhá část probíhá ve výrobě.

Hodnotitelé mají dlouhý seznam otázek. Tento seznam nedostanete předem. Každá otázka má svoji váhu, tedy koeficient důležitosti. To je interní know-how Renautu, takže se nikdy nedozvíte, které otázky vás stály zbytečně moc bodů. S jednou výjimkou. Ve finálním reportu uvidíte, která témata jsou označena písmenem C, tedy Critical. Pokud máte hodnocení u takové utázky 2, tak automaticky z celkového hodnocení přicházíte o 5 bodů. Pokud u ní máte hodnocení dokonce 0, tak přicházíte o 10 bodů z celkového hodnocení. Takto označených témat je 18 z 48.


Před samotným auditem dostanete k dispozici tzv. Pre-questionnaire = předběžný dotazník s otázkami. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit odpovídat obdobně jako při jakémkoliv auditu:
1. Dělám to a to.
2. Mám to popsané tady v této dokumentaci, konkrétně zde – jsou tu uvedeny vstupy i výstupy.
3. Záznamy o mé činnosti jsou v informačním systému a tady v tomto pořadači.
4. Svůj proces monitoruji pomocí ukazatelů x, y, z.
5. Pokud nedosáhnu cíle, tak vytváříme akční plán na zlepšení, abychom cílů dosáhli. Příklad akčního plánu je zde...
Shlédnuto: 5819 x


  Příspěvky:

  Nový příspěvek:
 

  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.