Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Výpis certifikačních organizací

Zde je výpis certifikačních organizací působících v oblastech managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Lokalita: Pardubický kraj
Název firmy: DOMZO 13, s.r.o.
Adresa: Litomyšlská 1637, 560 0, Česká Třebová
Tel.: 465 531 720, Internetové stránky: www.domzo13.cz
Popis činnosti:
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu. Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému a v současné době zahrnují systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu, systémů managementu BOZP, procesů svařování, způsobilost k výrobě ocelových konstrukcí, certifikace výrobců při svařování železničních kolejových vozidel. Více informací na internetových stránkách.
Zadáno dne: 2009-04-21 22:05:03

Lokalita: Praha
Název firmy: STAVCERT
Adresa: U Výstaviště 3, 170 00, Praha 7
Tel.: +420 220 878 741, Internetové stránky: www.stavcert.cz
Popis činnosti:
STAVCERT Praha, spol. s r.o. (dále jen STAVCERT) je právnickou osobou založenou za účelem podnikání v oblasti * certifikace systémů managementu kvality (QMS); * certifikace systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS); * certifikace systému environmentálního managementu (EMS); * certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS); * certifikace osob; * certifikace výrobků včetně spotřebitelského řetězce lesních produktů; * inspekční činnosti; * činnosti ověřovatele pro oblast životního prostředí (program EMAS).
Zadáno dne: 2009-04-21 22:08:47

Lokalita: Praha
Název firmy: PRO-CERT s.r.o.
Adresa: Tehovská 64/1290, 10000, Praha 10
Tel.: +420 730 580 108, Internetové stránky: www.pro-cert.cz
Popis činnosti:
Certifikace systémů managementu: systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, systémy managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 a systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 v oblasti pozemních komunikací - dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR. Působíme v celé České republice. Pro blližší informace navštivte prosím naše webové stránky www.pro-cert.cz.
Zadáno dne: 2013-01-26 17:45:52

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: Conformity s.r.o.
Adresa: Jelínkových, 1605, 664 34, Kuřim
Tel.: 603 792 962, Internetové stránky: www.conformity.cz
Popis činnosti:
ES prohlášení o shodě pro nová strojní zařízení Posouzení bezpečnosti provozovaných strojních zařízení podle nařízení vlády č 378/2001 Sb.
Zadáno dne: 2014-08-01 21:13:52


Shlédnuto: 12844 x