Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Six Sigma

Co je to Six Sigma?

Od poloviny minulého stolení došlo k mohutnému nárůstu sériové výroby a tím i ke zvýšení nároků na výkonnost procesů. Jednou z metod, která se osvědčila byl i proces Six Sigma, jehož vlastníkem je firma Motorola. Jeho tvůrce dokonce řekl.
"Věříme, že Six Sigma je nejvýznamnější nástroj řízení, který byl kdy vymyšlen."
Proces Six SIGMA se dá definovat jako podnikatelský proces, který umožňuje společnostem dramaticky zvýšit jejich zisky navržením a monitorováním každodenních podnikatelských aktivit způsobem, který minimalizuje neshody a rezervní zdroje a přitom zvyšuje spokojenost zákazníků. Proces Six Sigma poskytuje společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech (od vyplnění objednávky až po výrobu leteckých motorů), a to eliminováním neshod dříve, než se objeví.

A co navíc; poskytuje specifické metody k přetvoření procesu tak, aby neshody v konečných výrobcích především vůbec nevznikaly.

Six Sigma - termín byl zaveden firmou Motorola


Sigma - písmeno řecké abecedy označující směrodatnou odchylku jako míru variability charakteristik procesu
Úroveň kvality sigma - vyjadřuje způsobilost procesu plnit požadované specifikace
Úroveň kvality Six Sigma - 3,4 DPMO (neshod na milion příležitostí)
Critical to Quality Characteristic (CTQ) - znak jakosti důležitý pro zákazníka.

PROCES SIX SIGMA - Co nám přináší

Aby člověk vůbec začal uvažovat o zavedení tohoto poměrně nákladného režimu do své firmy, musí být něčím motivován. Impuls však většinou přichází z vnějšího prostředí a to od požadavků zákazníků.

Jsou to právě oni, kteří požadují zboží bez neshod a vyhnout se pak nepříjemnému reklamování a s tím související ztráty času, financí a jedná-li se o firmu i reputace. Dalším pohonem je nikdy nekončící a dopředu jdoucí konkurence, ke které se musí přistupovat s prozíravostí - čímž se proces SIGMA může stát vhodným prostředkem ke konkurenční výhodě.

PROCES SIX SIGMA - Postup implementace

Dosáhnout kvality Six Sigma (Šest Sigma) znamená nevyrábět špatné výrobky. Lze jej v podniku implementovat v 5-ti fázích, které označujeme symboly D-M-A-I-C.

Shlédnuto: 36969 x


  Příspěvky:

Autor: HCP Datum: 2008-09-20 01:28:47

Tato metodika je hojně využívána v automobilovém, nebo např. v leteckém průmyslu hlavně proto, že každá závada na jakékoliv části automobilu (letadla) může mít za následek zranění, popř. smrt. Proto jsou tyto společnosti přímo nuceny zavést tento systém.


Autor: quick Datum: 2010-08-25 13:49:29

HCP Tyto společnosti jsou také jako jedny z mála schopny zaplatit za tento systém !!!


Autor: Petra Datum: 2011-09-09 10:59:03

to quick: co myslíte "zaplatit za tento systém"? Tento systém se dá velmi kvalitně implementovat na centrále pomocí externího konzultanta, vyškolit si interního konzultanta, který objede pobočky a vyškolí tamní lidi na "používání" LEAN. Navíc je to nekonečný proces, takže se časem jen zdokonaluje. Systém není drahý, protože funguje, a přináší úspory.  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.