Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Metrologie

Trocha historie

O metrologii v českých zemích lze hovořit již od roku 1268, kd byly stanoveny tzv. Královské míry. Tehdy šlo o nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah.

Definice metrologie

Metrologie je obor, který se zabývá měřením. Jde o vlastní měření, ale i o poznatky týkající se tohoto zajímavého oboru. Metrologie je základem jednotného a přesného měření v oblastech vědy, průmyslu, hospodářství a státní správy.

Víte z čeho vzniklo slovo metrologie? Pokud ne, tak vězte, že jde o slovo z řečtiny, kde metron znamená měřidlo a logos znamená slovo nebo také řeč.

Rozdělení metrologie


Fundamentální metrologie – zabývá se soustavou měřících jednotek, realizací etalonů, soustavou fyzikálních konstant a metodami měření.
Průmyslová metrologie – zabezpečuje jednotnost a správnost měření zejména ve výrobě a zkušebnictví.
Legální metrologie – zabývá se měřením tam, kde má vliv na správnost obchodního styku, obchodního styku, ochranu zdraví nebo bezpečnosti. Legální metrologie se týká tzv. stanovených měřidel.

Rozdělení měřidel


Etalon – etalon měřící jednotky anebo stupnice nějaké veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání takové jednotky nebo stupnice. Dále slouží k přenosu na měřidla nižší přesnosti.
Stanovená měřidla – jsou měřidla stanovená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. Stanovená měřidla se nekalibrují, ale ověřují.
Pracovní měřidla – jsou to taková měřidla, která nejsou ani etalonem ani stanoveným měřidlem.
Certifikované referenční materiály – jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

Dále probíhá schvalování typu měřidla, prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla a certifikace referenčních materiálů. V těchto případech jde o tzv. státní metrologickou kontrolu měřidel.

Kablibrace a ověřování

Jak jsem již uvedl výše, tak stanovená měřidla se ověřují a nestanovená měřidla se kalibrují. Ověřování měřidel je dáno vyhláškou a výstupem z ověřování je ověřovací list. Lhůty pro ověřování jsou stanoveny vyhláškou. Kalibrace se týká nestanovených měřidel, kdy výstupem kalibrace je kalibrační list. Lhůty pro kalibrace jsou stanoveny podle potřeb uživatele, tzn. že nejsou stanoveny žádnou vyhláškou, normou, apod. Kalibrační lhůty by ale měly zohlednit používání měřidel, protože používání například ve stavebnictví obvykle dochází k většímu opotřebení měřidel než je tomu obvyklé u například výroby zdravotnických pomůcek používaných ve velmi čistém prostředí.

Právní předpisy


Zákon č. 505/1990 Sb. v platném znění, o metrologii.
Zákon č. 20/1993 Sb. v platném znění, o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky.
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování.
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Úřady...

Aby byla zabezpečena jednotnost a správnost měření, tak na to máme výše uvedené právní předpisy. A k právním předpisům i úřady... Když pominu Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vrcholově zastřešuje oblast metrologie v České republice, tak významné jsou tyto další úřady a organizace:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) – www.unmz.cz

Český metrologický institut (ČMI) – www.cmi.cz

Český institut pro akreditaci (ČIA)– www.cia.cz

Ke stažení

Na internetu jsem našel celkem pěknou brožuru v elektronické podobě, která celkem rozumně vysvětluje problematiku metrologie. Tuto brožuru si můžete stáhnout i zde.
Shlédnuto: 39051 x


  Příspěvky:

Autor: Pre SR Datum: 2008-04-22 11:35:37

http://www.sstp.sk/kalibracie.htm


Autor: Zachar Datum: 2008-08-06 23:40:09

Dobrý den, trochu bych upřesnil vaše informace co se týče ověřování a kalibrace. Pokud méte stanovené měřidlo, tak ho musíte poslat jak na ověření tak na kalibraci. Ověření totiž pouze posuzuje způsobilost měřidla k měření dané veličiny resp. nakolik je metoda měření vědecká a přesná. Např. jestli nestanovujete rychlost projíždejího vozu během kolegy vedle auta-) Po ověření měřidla vám tedy chybí dokončit druhý metrologický akt a to návázání měřidla na státní etalony tedy kalibraci měřidla. Teprve kalibrací se zjišťuje o kolik se měřidlo odchyluje od státního etalonu a posuzuje se nejistota měření. Máteli tedy stavobené měřidlo pouze ověřené a ne kalibrované, můžete dostat pokutu až Vám vyhrknou slzy. Zdroj informací ČMI. Zdraví Ing. Pavel Zachar


Autor: Jindřich Pošvář Datum: 2008-09-24 14:37:36

Příspěvek pana Ing. Zachara prokazuje nedostatečnou orientaci v oblasti metrologie. Ověřením stanoveného měřidla, tedy např. rychloměru, se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti včetně toho, že přiměřeně účelum použití "správně měří". Součástí ověření je metrologická zkouška, která je formou metrologické návaznosti měřidla - kalibrace tedy není nezbytně nutná. Mezi kalibrací a ověřením je několik principiálních rozdílů v procesu a jeho výstupech a to je na malou přednášku. Podívejte se na web www.cmi.cz. Ing. Jindřich Pošvář odborný ředitel pro legální metrologii ČMI


Autor: RadekL Datum: 2008-09-28 05:54:37

Děkuji za příspěvky oběma pánům. Nedávno jsem byl na semináři na téma Metrologie, ale ani lektor si nebyl v této oblasti jistý v kramflecích. Zastávám výklad pana Pošvára.


Autor: MPro - Procházka Datum: 2011-01-24 11:43:32

Je to velice smutné, když se o těchto problémech vedou rozdílné diskuse. Co má dělat pracovník metrologie v běžné firmě. Přijde "nějaký" auditor a ten ví všechno přesně, ale to se dozvíte až z výsledku auditu a to už je též pozdě.


Autor: Mike Datum: 2011-11-09 10:24:48

Funguje to takhle: Laboratoř která provádí kalibraci nemá nic společného s užíváním měřidla ani vyhodnocením jeho způsobilosti pro daný úkon. Ten je jen a jen na tom jak se rozhodne ta která společnost z požadavků vyplývající z výroby. Čili kritéria stanovuje metrolog, výsledky z laboratoře neznamenají nic, jsou to poze reálná data.


Autor: POLY Datum: 2012-01-07 23:00:30

Vážený pane Procházko a ostatní kolegové v oblasti metrologie, věřte prosím Ing. Pošvářovi. Každopádně je škoda, že pan ředitel zde neuvedl možnost dotázat se na případný problém přímo odborníka ČMI (možná proto, aby s tím pak neměl mnoho práce - ale když uvedu a), měl bych uvést i b) ...). Na tento e-mail můžete zasílat své dotazy : "info@cmi.cz" - je to z jejich www stránek. Malinko bych polemizoval s Mikem - způsobilost k měření lze prokázat i tím, že po akreditované kalibrační (zkušební) laboratoři (což jsou povětšinou i laboratoře ČMI) lze požadovat vyhodnocení výsledku kalibrace. Takže pokud laboratoři zadáte předem požadavek, kde stanovíte (a to můžete i sami na základě vámi požadované přesnosti měřidla pro výrobu či kontrolu na vašem pracovišti, nebo třeba i dle dodané výrobní dokumentace stroje či přístroje na tzv. třídu přesnosti - proto jste ten přesnější přístroj, než je požadavek výroby či kontroly kupovali, ne?) na vyhodnocení, musí vám vyhovět. Pak už budete mít (minimálně) lehčí rozhodování. Sice budete mít zpočátku trochu problém je k tomu dotlačit, ale ať si pořádně přečtou ČSN EN ISO/IEC 17025. S pozdravem Poly :), certifikovaný metrolog - rady nad zlato :)


Autor: urawiso Datum: 2013-04-17 16:01:55

Dobrý den, Během několika auditů jsem byli upozorněni, že bychom měli vyhodnocovat výsledky kalibrací. Měříme většinou délku. Znamená to, že bychom měli stanovit nějaké maximální meze pro odchylky, které jsou zjištěny během kalibrace? Děkuji


Autor: Kony Datum: 2014-10-17 19:56:30

Dobrý den, začala jsem nedávno pracovat jako metrolog v jedné společnosti, bohužel jsem zde nastoupila bez zkušeností a vše získávám pořádně až praxí Hledám někoho, kdo by mi občas pomohl, když se plácám v nějakém problému Momentálně potřebuji poradit s měřidly tlaku v pneumatikách Děkuji  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.